Tým: Eva Tesařová Mátlová (dat. analytička), Gabriela Kiššová, Miloš Klouček, Jan Mareš (všichni z NKÚ)
Použité zdroje:Státní pokladna - Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, RÚIAN: stát ve formátu SHP, seznam.gov.cz/otevrena-data/datove-sady/2015-04-10/8302
Popis: Grafické znázornění míry celkového zadlužení obcí* a zobrazení vybraných výdajů (dary, cestovné a výdaje na reprezentaci). Jedná se o mapy a grafy s možností filtrů na úrovni kraje, obce a roku. Zpracovávaná data pokrývají dvě volební období do zastupitelských úřadů.

*míra celkového zadlužení v % = cizí zdroje /aktiva * 100 (doporučená hranice je maximálně 25 %)
Kontakt:eva.m.tesarova@gmail.com